logo COMED plus, s.r.o.
COMED plus, s.r.o.
Dr. Milady Horákové 185/66
460 99  Liberec
Tel.: 485 101 262, 608 240 252
E-mail: ales.maly@comedplus.cz
IČ: 25425978, DIČ: CZ25425978
ukázka typu reklam

 
 
 

NABÍDKA

Navigační systémy
Realizace naváděcích systémů na celém území ČR dle potřeb zákazníků.eklamní prvek lamposter (100 x 70 cm).
  • Zpracování projektu navigace,
  • vytvoření grafických návrhů navigačních tabulí a směrovek,
  • vyřízení potřebné administrativy a schválení orgány státní správy,
  • výroba a instalace reklamních prvků,
  • kontrola a údržba instalovaných tabulí.

Nejčastěji používané tabule pro navigační systémy jsou tzv. lampostery (100 x 70 cm) nebo směrové šipky (100 x 20 cm). Instalace je prováděna na sloupy veřejného osvětlení minálně ve výšce 2,5 m nad zemí.

Světelná reklama
Reklamní prvek na sloupu veřejného osvětlení ve výšce 2,5 m nad zemí.Reklamní prvek na sloupu veřejného osvětlení ve výšce 2,5 m nad zemí. Reklamní plocha je o velikosti 120 x 80 cm. Reklama se rozsvěcí zároveň s veřejným osvětlením, její účinnost je tak 24 hod denně. Reklama může být vhodným doplňkem navigačních systémů. Reklama je ve formě plakátu.

Krátkodobá reklama na sloupech veřejného osvětlení
Prvek Horizont - plakát je na úrovni očí.Možnost umístění plakátů v prvcích Horizont, plakát je na úrovni očí, umístění prvků Horizont je na exponovaných místech, zpravidla v centru měst, prvky jsou vhodné pro reklamní a seriálové kampaně s možností využití celorepublikové sítě, viditelná reklamní plocha je 90 x 43 cm.

Reklama na zábradlích a mostech
Reklamní penel na mostě.Realizace reklamních panelů na zábradlích a mostech po celé ČR, zpracování grafických návrhů, zajištění potřebných povolení pro umístění reklamního panelu, zajištění výroby, instalace a údržby reklamního panelu.

Billboardy
Zákazníkům nabízíme využití billboardů jako doplnění navigačních systémů nebo pro reklamu, zajistíme výběr vhodné lokality, grafické zpracování, výrobu a instalaci.

Velkoplošná reklama
Pohled na budovu z ulice Blažkovy.Společnost zajistí velkoplošnou reklamu dle potřeb zákazníka po celé ČR včetně grafických návrhů, výroby a instalace.
Marketingové služby
  • Grafické návrhy,
  • loga a slogany,
  • propagační tiskoviny,
  • výroba a instalace reklamních prvků,
  • výroba reklamních tabulí, plachet.

zpět nahoru
 

© 2004 - 2008 COMED plus, s.r.o.
©2004 - 2008 Petr Šiška [www.venus-reality.cz]